משרד עורכי דין גיא לפבר ירושה
צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה.

הצו אינו עוסק בפרטי העיזבון, אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.

כדי לקבל את הצו, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח, או לאחד מבתי הדין הרבניים.

את הבקשה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עיזבון, או כנושה של אחד מהיורשים.

שלבי ההליך - המבקש לקבל צו ירושה צריך למלא טופס בקשה לצו ירושה, לחתום על התצהיר אשר בטופס, ולאמת את החתימה על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות המקומית.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. שוברי תשלום אגרת הבקשה ואגרת פרסום.

2. תעודת פטירה של המוריש וכל יורש שנפטר.

3. אישור על משלוח הודעה ליורשים.

4. במידה שישנם יורשים אשר מסתלקים מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.


את הבקשה והמסמכים הנלווים (מקור ושלושה העתקים עבור כל אחד), מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו גר המוריש. אם המוריש גר בחו"ל, יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם הנמצאת באזור בו נמצאים נכסיו. לשכת הרשם מעבירה עותק מהבקשה אל האפוטרופוס הכללי, אשר ישיב תוך 45 ימים באחת מהאפשרויות:

1. אישור הבקשה.

2. בקשה להשלמת פרטים חסרים.

3. העברת התיק לדיון בביהמ"ש לענייני משפחה.

התהליך מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת הצו אורך בין חודש לחודשיים. (אם לא נדרשת התערבות נוספת).

התנגדות – ייתכנו מקרים בהם אדם מתנגד לצו הירושה, למשל אם ידוע לו על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו.

ניתן להגיש את התנגדות תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

במקרים הבאים בקשה לצו ירושה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה:

1. הוגשה התנגדות לבקשה.

2. המדינה היא צד לבקשה.

3. היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.

4. האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר.

5. מקרים בהם לא ברור על פי חוקי איזו מדינה יש לנהוג, למשל כשמוריש נפטר בחו"ל, ונכסיו נמצאים בארץ.

6. הרשם לענייני ירושה החליט, מסיבה כלשהי, להעביר את הבקשה לבית המשפט.
צו קיום צוואה

כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש צורך להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.

הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לקיום הצוואה.

את הבקשה יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם המעוניין במתן הצו.

שלבי ההליך - יש להכין ארבעה עותקים מלאים (מקור אחד ושלושה העתקים) של המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה לצו קיום צוואה, ממולא וחתום על ידי המבקש ומאומת על ידי עורך דין/ נוטריון/ שופט/ דיין/ ראש הרשות המקומית. ניתן למלא טופס בקשה של הרשם לענייני ירושה, או טופס בקשה של בתי הדין הרבניים הנמצא במזכירות כל בית דין רבני.

2. שוברי תשלום אגרת הבקשה ואגרת פרסום.

3. תעודת פטירה מקורית של המנוח. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.

4. תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש אחר שנפטר.

5. צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש בנוסף להעתק הצוואה בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור על תשלום האגרה לבקשה זו.

6. אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום, או לחילופין - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

7. באם ישנם יורשים אשר מסתלקים מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.

את הבקשה והמסמכים הנלווים מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו גר המוריש.

כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים.

אם לא הוגשה התנגדות, מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי, אשר יענה באחת מהאפשרויות:

1. אישור הבקשה.

2. בקשה להשלמת פרטים חסרים.

3. העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

לאחר קבלת התגובה מהאפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המאשר את תוקפה של הצוואה.

במקרים בהם מוגשת התנגדות לביצוע הצוואה, מזכירות הרשם מעבירה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.


הבהרה משפטית: תוכן האתר מובא לאינפורמציה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין ו/או תחליף לו. הסתמכות עליו באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש באתר ליצור יחסי עו"ד-לקוח.
www.Lefeber-Law.co.il